Afgelasting eindexamens: Maastrichtse scholen bekijken scenario's

Gepubliceerd: 25-3-2020 15:42
Laatste update: 25-3-2020 14:55

Het afgelasten van de centrale eindexamens van het middelbaar onderwijs brengt de Maastrichtse scholen in een lastige situatie. Er wordt gewacht op 6 april, na die datum wordt bekend of/wanneer schoolgebouwen weer in gebruik kunnen worden genomen.

 

Gisteren maakte het kabinet bekend dat de centrale eindexamens van het middelbaar onderwijs, VMBO, HAVO en VWO dit jaar niet doorgaan. Dat betekent niet dat leerlingen niet kunnen afstuderen. Zij behalen het diploma dit jaar enkel op basis van de resultaten van schoolexamens, tussentijdse toetsen die door het jaar heen al zijn afgenomen en in sommige gevallen nog moeten worden ingelast ter vervanging van het centrale examen. Om alle vakken goed en veilig af te sluiten krijgen scholen ruim de tijd. Zo worden de scholen  opgeroepen om de nog te maken schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Daar waar nodig krijgen scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), waar het eindcijfer op wordt gebaseerd, aan te passen. Het besluit brengt de scholen in een lastige situatie. Het fysiek afnemen van schoolexamens - waarbij meerdere leerlingen in een ruimte zitten - kent risico’s en digitaal examens doen kán nou eenmaal niet voor alle vakken. Daarnaast is er nog veel onduidelijk over de slaag-/ zak regelingen en over hoe studieprogramma’s moeten worden aangepast. Voor de scholen is 6 april een cruciale datum. Na die datum worden de resultaten verwacht van een onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus  onder jongeren. Afhankelijk van die onderzoeksbevindingen wordt bepaald of en wanneer scholen weer opengaan en wat dat inhoudt voor toetsing. Tot die tijd zijn de Maastrichtse scholen druk bezig met het uitwerken van verschillende scenario’s.