Eindexamens gaan niet door: Scholen in Maastricht continueren veelal elektronische toetsing

Gepubliceerd: 24-3-2020 17:27
Laatste update: 24-3-2020 16:37

Middelbare Scholen, ook in Maastricht zetten dit jaar een dikke streep door het centraal eindexamen. Zo besloot minister Arie Slob voor VWO, HAVO en VMBO secundair onderwijs, omdat aan de hand van de resultaten van schoolexamens ook wel Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) genoemd, tussentijdse toetsen die normaal ook gedeeltelijk het eindcijfer bepalen, voor dit jaar voldoende moeten zijn om te bepalen of leerlingen geslaagd zijn of niet.

De centrale examens zouden tussen 7 en 23 mei afgenomen worden. Door het besluit van het ministerie van onderwijs krijgen scholen meer tijd om te zorgen dat de schoolexamens goed en zonder gezondheidsrisico’s verlopen. Scholen mogen hiervoor het PTA aanpassen, zodat leerlingen de schoolexamens bijvoorbeeld op afstand kunnen maken, in ieder geval niet meer op een centraal moment dus allemaal tegelijk. 

Voor bijvoorbeeld het Porta Mosana College, dat gevestigd is in Scharn en Heer, verandert er door deze beslissing niet veel ten opzichte van de huidige situatie. Alle onderwijs is momenteel al digitaal en eventuele mondelinge toetsen worden afgenomen met behulp van programma’s als Skype. Leerlingen kunnen de schoolexamens van vakken die nog niet afgesloten zijn dus ook op afstand maken. Daarnaast, om eventuele gezondheidsrisico’s te voorkomen, zijn de herkansingen hoogstwaarschijnlijk ook digitaal, laat teamleider Ben Perry weten. 

Scholen krijgen tot begin juni de tijd om deze laatste schoolexamens af te ronden. Eindexamenleerlingen lopen op deze manier zo min mogelijk vertraging op bij het behalen van hun diploma en de eventuele overgang naar een vervolgopleiding, want het papiertje, zo verzekert Slob is internationaal en nationaal geldig en doet niet onder voor een ‘normaal’ door een normaal centraal examen verkregen diploma.