SPM wil krapte op woningmarkt aanpakken

Gepubliceerd: 27-2-2020 11:22
Laatste update: 27-2-2020 10:25

De Senioren Partij Maastricht wil dat de gemeente een nieuwe woonvisie opstelt die zich richt op het jaar 2040. In dat jaar zouden er, met 2 miljard euro steun vanuit de overheid, minimaal 500 extra woningen gerealiseerd moeten zijn.

De SPM denkt bijvoorbeeld aan het opnieuw bekijken van het gebiedsplan voor de wijk Limmel, dat nog dateert van 2010.
Deze wijk aan de stadsrand heeft volgens de partij genoeg potentie om uit te groeien tot een kwalitatief goede leefomgeving.
Bijkomend voordeel is dat dan ook de toekomst van de voorzieningen in Limmel beter gegarandeerd kan worden.