Burgerbegroting start volgende maand

Gepubliceerd: 18-2-2020 15:53
Laatste update: 18-2-2020 14:57

De eerste van vier rondes over de Maastrichtse burgerbegroting start eind maart. Bij dit proces beslissen inwoners van de stad over de besteding van 300.000 euro overheidsgeld.

Zo kunnen Maastrichtenaren zelf geld toekennen aan projecten die zij belangrijk vinden en aansluiten bij een bepaald thema, en dus meebepalen over een deel van de uitgaven van de lokale overheid. 

Tijdens deze eerste ronde, kiezen bewoners de vijf belangrijkste thema’s voor de wijken en de stad. Het gaat om onderwerpen als vergroening van parken en straten, sociale veiligheid en klimaatverandering. 

In mei, tijdens de tweede ronde, verdelen inwoners het bedrag over de deze onderwerpen. Tot in juni kunnen Maastrichtenaren passende projecten indienen, vervolgens kiest de gemeente in september welke van deze projecten geld krijgen (ronde drie en vier).