'Staand drinken' op terras binnenkort weer toegestaan

Gepubliceerd: 12-2-2020 16:40
Laatste update: 12-2-2020 16:06

Gisteren is tijdens de raadsvergadering de motie van het CDA en Groep Alexander Lurvink ingediend waarin beide partijen pleiten voor het (weer) toestaan van staand drinken op terrassen. Een kleine meerderheid van de raad stemde gisteren voor het herinvoeren van het staand drinken. 

Eerder was het staand drinken verboden vanwege de overlast voor buurtbewoners en kwamen buurtnetwerken in opstand. Er werd op het verbod gehandhaafd met boetes voor horeca eigenaren. In de vorm van een jaar durende pilot, maar wel in goed overleg door tussentijdse evaluaties met de buurt. Het was eerder een bekend Maastrichts straatbeeld, op de Wyckerbrugstraat bij Café Zondag of bijvoorbeeld de Heggenstraat die vaak vol staat met klanten van de Take Five. Goed nieuws voor de jongeren en horeca ondernemingen dus, die de toegevoegde waarde zien in deze manier van ‘terrassen’. Zo laat de eigenaar van Café Forum John Paulus weten blij te zijn met de beslissing van de gemeente om over staand drinken, vooral sinds het rookverbod waardoor mensen naar buiten gaan om hun sigaret te roken. Het horecapersoneel moest daardoor vaker optreden als politieagent omdat drankjes mee naar buiten nemen dan weer niet mocht en dat maakt het bedrijven van de horeca nu wel fijner. 

Toch wordt er volgens diverse de buurtplatforms en -verenigingen van wijken rondom de horecagelegenheden volledig voorbijgegaan aan de omwonenden. De bewoners van de wijken in de binnenstad en Jekerkwartier, zo laat  laat bijvoorbeeld buurtnetwerk Binnenstad, weten ondervinden ernstige geluidsoverlast en verstoring van hun rustpunt ; hun thuis. Het pijnpunt ligt vooral bij het feit dat deze proef wordt aangegaan zonder dat er van te voren ook maar een kader is opgesteld met regels of afspraken en deze nu maar gaande weg moeten worden uitgevonden en geformuleerd, terwijl de frustratie al hoog zit. 

Dit laatste was ook het argument van de burgemeester tijdens de raadsvergadering gisteren die zich afvroeg of een pilot, wat inhoudt dat men kijkt hoe het gaat en gaandeweg dus afspraken maakt, wel nodig was. Aangezien al duidelijk is welke problematiek speelt zou op basis daarvan wellicht al een aantal regels en afspraken kunnen worden gemaakt, zodat er in ieder geval geen totale anarchie optreedt, zoals nu de angst, zo stelt Wouter Mulder van Buurtnetwerk Binnenstad. 

Ondanks de scepsis aan de kant van omwonenden, willen beide partijen met elkaar in gesprek blijven en actief aan de evaluaties deelnemen om tot een mogelijke oplossing te komen.