Provincie: meer geld uitroeien exoten

Gepubliceerd: 13-1-2020 14:03
Laatste update: 13-1-2020 13:04

De provincie schat de komende jaren zo’n 300.0000 euro te besteden aan het bestrijden van schadelijke exoten - nu is dat nog een ton per jaar. De Gedeputeerde Staten schetste dit in een beleidsbrief die behandeld werd tijdens de Statencommissie afgelopen vrijdag. Dergelijke plant- en diersoorten kunnen schade aan het Limburgse landschap toebrengen.

 

Het gaat hierbij om beesten en planten die zich verspreiden via bijvoorbeeld transport of dierenwinkels, zoals de wasbeer. Dit beestje - door de mens naar Europa gehaald - is bewust of per ongeluk in de natuur terecht gekomen. Een deel van dergelijke exoten is in een lijst opgenomen die door de Europese lidstaten bestreden moet worden. Het extra geld is volgens de Gedeputeerde Staten hard nodig om de situatie beheersbaar te houden: bestrijding van ongewenste planten en dieren heeft namelijk alleen nut als ze er nog niet zo lang zijn en nog kunnen worden uitgeroeid. De verhoging van twee ton is gebaseerd op de aanpak in andere provincies en eerdere ervaringen met exoten in Limburg.