Regionale politiek buigt zich over situatie luchthaven

Gepubliceerd: 4-11-2019 14:49
Laatste update: 4-11-2019 13:52

Wat moet er gebeuren met Maastricht Aachen Airport? De huidige exploitant van de luchthaven stopt en een opvolger wordt pas gezocht wanneer nieuwe regelgeving omtrent luchthavens bekend is. Tot die tijd is de provincie zelf weer de exploitant. Maar moet de provincie dat wel willen?

De regionale fractie van GroenLinks hoopt dat er een enquêtecommissie wordt ingesteld in het Limburgs Parlement om beter zicht te krijgen op de situatie rondom Maastricht Aachen. Daarbij wil de partij niet zomaar voorbijgaan aan de reden van het vertrek van de huidige exploitant, die te weinig mogelijkheden ziet door te groeien vanwege de vele opgelegde wettelijke beperkingen. D66 op haar beurt stelt een referendum voor over het voortbestaan van de luchthaven. Alvorens dit aan de Limburgers wordt voorgelegd moet er wel eerst een kosten- en batenanalyse komen, waarbij alle scenario’s financieel in kaart worden gebracht, dus ook de mogelijkheid van sluiting van het geplaagde vliegveld.