De maand van de geschiedenis: Hij-Zij

Gepubliceerd: 9-10-2019 13:35
Laatste update: 10-10-2019 14:34

Oktober is de maand van de geschiedenis. Het thema dit jaar is ‘Zij/Hij’ oftewel ‘man en vrouw’.

Vrouwen hebben namelijk altijd vijftig procent van de wereldbevolking uitgemaakt. Toch kennen we vooral de namen van mannen uit het verleden, vaak omdat de man meer privileges en rechten had en omdat de geschiedenis veelal VOOR mannen en DOOR mannen is opgeschreven. Terwijl we ook in Maastricht genoeg verhalen hebben over vrouwen die de moeite zijn.  "Er hebben miljoenen vrouwen rondgelopen, maar helaas kennen we ze niet allemaal omdat de mannen hen niet als noemswaardig zagen en dus ook niets over hen hebben opgeschreven", zo stelt Jet van Aalst van Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht. Zij verdiepte zich in de vrouwen en de verhalen van markante Maastrichtse vrouwen.

Elisabeth Strouven, Wilhelmina Minis-van der Geijn, Jacoba de Turenne, Andrée Bonhomme, zijn enkele namen van vrouwen met unieke verhalen. En natuurlijk de 'Slevrouw', een mythische dame welliswaar. Zo was Jacoba de Turenne een vrouw die in de zeventiende eeuw leefde en haar man ernstig verwonde omdat hij niet maar wilde trouwen. Ze belandde in het Dinghuis, waar toen nog werd rechtgesproken , baarde daar een kind en trouwde uiteindelijk met haar partner Jacobo die haar had bezwangerd in het Haagse Bos. Het feit dat we van Jacoba de Turenne af weten is omdat ze genoemd wordt in stukken voor het juridische proces omtrent het verwonden van haar partner. Meer recent was er het voorbeeld van Anna Wijnands Louis, het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid in Maastricht. Gelijktijdig met het invoeren van het kiesstemrecht voor vrouwen in 1919, werd zij vanaf 1920 raadslid in Maastricht tot 1949. Ondanks haar lange politieke carrière werd bij het einde van haar loopbaan in de gemeente geen woord vuilgemaakt aan haar afscheid. Slechts een plaquette in het trappenhuis van het gemeentehuis herinnert aan haar. "En dat markeert toch wel de manier waarop met vrouwen werd en nog steeds wordt omgegaan in de geschiedenis over het algemeen" volgens Van Aalst. 

Kijk alleen maar al eens naar de straatnamen in Maastricht, waar vooral namen van mannelijke generalen en geleerden bijvoorbeeld de revue passeren.

Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht (VLAM) organiseert in de Maand van de Gescheidenis speciale wandelingen langs plekken die in relatie staan tot deze en andere markante Maastrichtse vrouwen, deelname is gratis, aanmelden via de website vlam-maastricht.nl.