PvdA: zorgen over bestemming oude muziekschool

Gepubliceerd: 9-10-2019 11:42
Laatste update: 9-10-2019 15:09

Met de verhuizing, naar verwachting eind 2020, van muziekschool Kumulus naar het Centre Céramique, maakt de PvdA zich zorgen over de toekomstige bestemming van het oude gebouw aan de Sint-Maartenslaan en de Franciscus Romanusweg, deels in eigendom van de gemeente.

Eerder werd duidelijk dat een andere eigenaar, Hogeschool Zuyd, niet van het pand af wil. Daarmee kwam een beoogde hotelfunctie te vervallen. Of niet? De gemeente antwoordt op vragen van de sociaaldemocraten dat zij over het eigen deel van de locatie niet in gesprek is met hotelondernemers - anders dan her en der op social media wordt gesuggereerd. En tegelijk dat zij niet weet of de hogeschool wèl dergelijke plannen heeft. De gemeente stelt verder dat zij nu eerst een herbestemmingsonderzoek laat uitvoeren. Dat is op z’n vroegst over een half jaar klaar. Pas dan worden belangstellenden die in de uitkomsten van dat onderzoek passen uitgenodigd om mee te denken.