Wethouder: meer dan een miljoen euro nodig voor Muziekgieterij

Gepubliceerd: 20-9-2019 14:42
Laatste update: 20-9-2019 16:16

Ruim 1 miljoen euro; dat is volgens de gemeente benodigd voor de Muziekgieterij om te functioneren als volwaardig poppodium. Het college baseert dit bedrag op resultaten uit een onderzoek van adviesbureau LAgroup, dat werd uitgevoerd in opdracht van het college.

De gemeente Maastricht maakte gisteren in het coalitieakkoord ‘Maastricht, onbegrensd en ontspannen’ bekend hoe de financiële middelen over de culturele instellingen muziek, theater, dans, film en media worden verdeeld. Meer dan de helft van de gelden (368.000) zou naar de Muziekgieterij gaan. Maar dat bedrag is volgens LAgroup niet afdoende. Huisvesting, programmering en organisatie-opbouw zorgen ervoor dat de bedrijfsvoering duurder uitvalt dan eerder verwacht werd. Wethouder Jim Janssen (cultuur) vraagt daarom om een jaarlijkse verhoging van de subsidie met een uiteindelijk bedrag van 1.320.000 euro in 2021 - een aanzienlijke stijging ten opzichte van de huidige 368.000 euro aan subsidie. De gemeente wil zo bijdragen aan de profilering van Maastricht als innovatieve, hippe en jonge stad, als tegenhanger van het traditionele en historische imago. Zo zou het moderne poppodium jongeren aantrekken om zich hier te vestigen voor hun studie en loopbaan.