Salafistisch stempel As-Sunnah 'behoeft nuance'

Gepubliceerd: 11-9-2019 14:17
Laatste update: 11-9-2019 14:22

NRC Handelsblad schrijft dat de naschoolse koranbijlessen bij de moskeeschool van Stichting As-Sunnah in Maastricht als salafistisch naar voren. Salafististen baseren zich op de ‘authentieke’ islam, waar alleen het woord van Mohammed leidend is. Dat uit zich in de praktijk vooral in ‘de plicht van een afkeer van ongelovigen’, dat volgens het dagblad dus te bespeuren is bij As-Sunnah.

Islamleraar Abu Moqbil beweert in een digitale les op de website van de school dat het beter is om niet om te gaan met mensen die niets met ‘de waarheid te maken hebben’. Vriendschappen met mensen die bijvoorbeeld voetbalwedstrijden bezoeken is niet de bedoeling, vanwege ‘nieuwslichterij’, waarmee mensen op verkeerde ideeën gebracht kunnen worden.  

In één les wordt gezegd dat het huis de vaste verblijfplek moet zijn van de vrouw en dat het verboden is voor haar om alleen te reizen. As-Sunnah reageert nu op het NRC-verhaal, dat volgens hen nuance en context behoeft. In een lang betoog stelt de stichting dat niet iedereen die afwijkt van de juiste leer moet worden ‘geboycot’, maar dat dit enkel geldt voor actieve verspreiders van voornoemde ‘nieuwslichterij’. Wat de vrouw betreft: thuis blijven en niet alleen naar buiten gaan; het is allemaal bedoeld om de vrouw te beschermen. Ze benadrukken dat ze juist in de lessen aan preventie van extremisme doen, omdat ze alle leerlingen op de naleving van de Nederlandse regels wijzen.