Stikstofcrisis raakt Limburgse projecten

Gepubliceerd: 10-9-2019 14:25
Laatste update: 10-9-2019 14:32

Een vrij onbekend probleem waar veel Limburgse projecten een nadeel van kunnen gaan ondervinden: stikstof. De uitstoot van schadelijke stikstofverbindingen welteverstaan. Uit een onderzoek van LocalFocus blijkt dat een kleine 300 projecten en bedrijven in Limburg risico lopen, omdat zij bijdragen aan een te hoge uitstoot van stikstof.

Er waren volgens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vergunningen nodig voor activiteiten die konden leiden tot schade aan bepaalde beschermde gebieden, zogeheten Natura 2000-gebieden. Veel van deze vergunningen werden op voorhand verleend, omdat de uitstoot door andere maatregelen gecompenseerd leek te worden. 

De Raad van State verklaarde de PAS-regeling in mei dit jaar ongeldig, met als gevolg dat al eerder verleende vergunningen mogelijk komen te vervallen. In Maastricht ondervinden zeker 88 projecten hierdoor gevolgen. De projecten liggen vooral in de huizenbouw en de industrie.