Alternatief voor huis-aan-huisblad?

Gepubliceerd: 10-9-2019 13:18
Laatste update: 10-9-2019 14:12

Hoe krijgen inwoners van Maastricht die geen internet gebruiken toegang tot gemeentelijke mededelingen nu weekkrant Via Maastricht verdwijnt? Die vraag speelt sinds bekend werd dat de huis-aan-huis bezorging van de weekkrant grotendeels wordt stopgezet. Reden hiervoor is onder meer de hoge kosten voor het drukken en bezorgen.

De gemeente gaat nu op zoek naar andere manieren om gemeentelijke informatie, zoals bouwbesluiten en verleende vergunningen, te verspreiden onder de inwoners. De resultaten van het onderzoek worden pas bekend in het eerste kwartaal van 2020. Vooralsnog wordt de digitale versie van Via Maastricht gepromoot. Uit eerdere onderzoeken bleek namelijk dat 97 procent van de inwoners van Maastricht online actief is, zo stelt krant De Limburger

Zes fracties in de Maastrichtse gemeenteraad uitten eerder al hun zorgen aan het stadsbestuur over deze kwestie.