Bodemvervuiling in Maastricht niet geheel onder controle

Gepubliceerd: 13-8-2019 14:48
Laatste update: 13-8-2019 15:14

De grond, we staan er vaak niet zo bij stil. Maar zouden we dat wel moeten doen? Bodemvervuiling brengt namelijk meerdere risico’s met zich mee. Niet alleen loopt de natuur gevaar, de vervuiling kan ook schadelijk zijn voor mensen door bijvoorbeeld zware metalen of asbest.

Uit een onderzoek van LocalFocus en Follow the Money blijkt dat voor 21 van de 66 onderzochte plekken het risico niet onder controle is. Voor 22 andere plekken is er niet genoeg informatie verstrekt door de overheid. Vreemd, want de overheid is verplicht informatie over milieuvervuiling openbaar te maken. Volgens Follow the Money duurde het bij de gemeente Maastricht bijna een week om de resultaten beschikbaar te stellen. 

In de Limburgse hoofdstad zijn er meerdere plekken waar de grond zodanig vervuild is dat het een risico kan vormen. Bij de Seringenstraat en Ringovenweg is er een risico voor mensen en vanwege verspreiding. Bij de Schutterijweg vormt de vervuiling een risico voor de natuur. Ook bij de Borgharenweg en Boschpoort zijn er spoedlocaties. 

Ondanks dat het doel was dat alle risicoplekken in 2020 beheerst zouden zijn, gaf Rijkswaterstaat al eerder aan dat dit voor ongeveer 170 plekken niet gaat lukken. Geen risicovolle bodemvervuiling meer in 2021 is het nieuwe doel.