'Gestage vooruitgang' herstel vertrouwen na spionagezaak

Gepubliceerd: 11-6-2019 11:35
Laatste update: 11-6-2019 11:40

Er wordt 'gestage vooruitgang' geboekt in het herstel van vertrouwen tussen het stadsbestuur en de gemeenteambtenaren na de spionagezaak, zo zegt wethouder Jim Janssen. Sinds februari zijn er al tientallen individuele en groepsgesprekken geweest.

 

Er wordt gestage vooruitgang geboekt als het gaat om het herstel van het vertrouwen tussen het gemeentebestuur en haar ambtenaren. Dat zegt wethouder Jim Janssen. Dat vertrouwen liep forse deuken op na de spionagezaak. Raadspartijen PVM, M:OED, PVV, PvdA, de Groep Günther, LPM en de SAB wilden weten hoe het zat met alle verbroederingsvoornemens. Janssen laat weten dat er sinds februari tientallen gesprekken zijn geweest, individueel en groepsgewijs, ook met de ondernemingsraad. Daarnaast is er onder leiding van de nieuwe gemeentesecretaris iedere maand een sessie voor alle medewerkers. OR-leden hebben ondertussen de relevante documenten in ongelakte staat mogen inzien en hebben gesproken met het recherchebureau dat vorig jaar heimelijk hun emails controleerde. Over de rechtmatigheid van het handelen in de kwestie - zie voor een samenvatting aflevering 25 van politieke rubriek Lopende Zaken op de webpagina’s van RTV Maastricht - is door bestuur en OR in samenspraak besloten vragen hieromtrent voor te leggen aan de rechter.