Nieuwe impulsen voor culturele infrastructuur

Gepubliceerd: 23-5-2019 14:03
Laatste update: 23-5-2019 15:26

De afgelopen maanden hebben twaalf Maastrichtse culturele instellingen samengezeten en de krachten gebundeld om het Kultureel Overleg Maastricht (KOM) een frisse impuls te geven. Door meer en meer de samenwerking op te zoeken en kijken naar hoe de verschillende organisaties in de stad elkaar kunnen versterken, willen ze samen het culturele klimaat in Maastricht en omgeving verbeteren.

Alleen met synergie tussen de verschillende culturele organisaties en door het benutten van ieders kracht en expertise, kan Maastricht een breed publiek een goede culturele infrastructuur bieden die op elkaar aansluit. Daarnaast wil het KOM nadrukkelijker een gesprekspartner in de stad zijn en de eigen organisatie transparanter en eenvoudiger maken. Hierbij is ook een nieuw KOM-bestuur geformeerd. Het nieuwe bestuur van KOM is een brede afspiegeling van cultureel Maastricht en bestaat uit voorzitter Stef Niekamp (directeur Centre Céramique, Kumulus en Natuurhistorisch Museum Maastricht), secretaris Valentijn Byvanck (Marres), penningmeester Boudewijn Cox (Stichting Van Eyck). Richard Loomans, (Muziekgieterij en Centrum Management) en Esther Wagemans (Bonnefantenmuseum) completeren het nieuwe bestuur.
Stef Niekamp, voorzitter KOM: “De opening van het culturele seizoen is een mooi voorbeeld van hoe we onze samenwerking nieuwe energie en nieuw leven inblazen. Waar eerst de verschillende culturele instellingen op verschillende momenten hun deuren openden, openen we nu gezamenlijk in één weekend (31 aug/1 sept) onze deuren. Een samenwerking en bundeling van krachten waardoor we beter in staat zijn het publiek te verrassen. Op korte termijn maken we meer bekend over de nieuwe opzet en samenwerking van de opening van het culturele seizoen.”