Vragen over weigering Trega troep op te ruimen

Gepubliceerd: 22-5-2019 09:46
Laatste update: 22-5-2019 09:52

De Partij Veilig Maastricht is hogelijk verbaasd dat zij via de media moet vernemen dat vastgoedbedrijf Trega geen zin heeft de rotzooi op haar terrein aan de Borgharenweg op te ruimen. Eerder al trok de partij bij het gemeentebestuur aan de bel over deze vuilnisbelt nabij het centrum.

De Partij Veilig Maastricht is hogelijk verbaasd dat zij via de media moet vernemen dat vastgoedbedrijf Trega niet van zins is de rotzooi weg te halen van een braakliggend terrein dat zij in eigendom heeft, aan de Borgharenweg. Eerder wees de PVM het gemeentebestuur op de vuilstortplaats die hier de afgelopen jaren is ontstaan: bouwafval, jerrycans met onbekende inhoud, autobanden, gebruikte luiers, enzovoorts. Trega zegt dat zij de locatie, waar vroeger de tegelfabriek van de Sphinx stond, destijd netjes heeft afgegrendeld, maar dat de gemeente later op eigen houtje alles heeft losgeknipt en ingericht als werkterrein, ten tijde van de werkzaamheden rondom de Noorderbrug. De PVM wil nu van het bestuur weten of dat klopt en hoe zij de huidige stortplaats op korte termijn van plan is op te schonen.