Rechter: plan tram kan gehandhaafd

Gepubliceerd: 15-5-2019 13:58
Laatste update: 15-5-2019 16:43

Goed nieuws voor voorstanders van een tramlijn tussen Maastricht en Hasselt. Het besluit van de Maastrichtse gemeenteraad in 2018 tot vaststelling van het bestemmingsplan blijft in stand, zo bepaalde de Raad van State vandaag.

Omwonenden hadden eerder bezwaar gemaakt. Door dit vonnis van de hoogste bestuursrechter zijn er, voor zover het de ruimtelijke ordening betreft, geen bezwaren meer om de tramlijn ook in Nederland aan te leggen.

Het bestemmingsplan krijgt wel een kleine aanpassing, omdat de maximaal toegestane geluidbelasting niet duidelijk was vastgesteld. De Raad van State heeft die regel nu zèlf aan het bestemmingsplan toegevoegd.

De tram tussen Nederlands Limburg en Belgisch-Limburg moet gaan rijden op groene stroom en zou moeten gaan zorgen voor een betere bereikbaarheid. Critici van het al vele jaren slepende, miljoenen kostende project wijzen op de - in hun ogen - zwaar overdreven verwachte aantallen passagiers. Ook de nieuwe burgemeester van Hasselt liet recent weten dat een paar bussen op het traject wat hem betreft kunnen volstaan.