Mist rond milieuzone Maastricht houdt aan

Gepubliceerd: 15-5-2019 10:10
Laatste update: 15-5-2019 10:17

Gaat de gemeente camera's ophangen om vervuilend verkeer uit de stad te weren? Een motie met die strekking werd gisteravond door de gemeenteraad aangenomen. Maar hoe zit het dan met de Belgen en de Duitsers? Krijgt Maastricht de gegevens van overtreders uit die landen? Gaan ambtenaren nu een nieuw plan schrijven om de luchtkwaliteit en bereikbaarheid van de stad te verbeteren? Het mist rond de milieuzone.

 

Een zone in de stad die vervuilend verkeer weert - is dat een goed idee? En zo ja, hoe regelen we dat? In omliggende steden in deze provincie heeft niemand het erover, maar in Maastricht staat de milieuzone al een tijdje op de agenda van de gemeenteraad. Die sterk is verdeeld. Oppositiepartijen als M:OED, de Sociaal Actieve Burgerpartij en de Partij Veilig Maastricht vinden het niks. Coalitiepartij de VVD beschouwt het als een misplaatst prestigeproject, miljoenen kostende symboolpolitiek die nauwelijks iets gaat opleveren. De meeste luchtvervuiling komt namelijk uit het Duitse Ruhrgebied, stelt ze.

Ook over hoe je een dergelijke milieuzone handhaaft verschillen de meningen. De landelijke lappendeken aan regelingen, verkeersborden en handhavingsroutines moet in ieder geval uniformer, en we willen géén Duits systeem met vignetten, klonk het eerder vanuit Den Haag. Dan maar camera’s ophangen die de autokentekens registeren? Die variant kost veel tijd. En wanneer en hoe België en Duitsland gegevens willen uitwisselen is nog niet helemaal duidelijk - het bekeuren van een Nederlander en nìet van een Duitser zou dan leiden tot rechtsongelijkheid.

Gisteravond, na een warrig debat, nam de gemeenteraad toch maar een motie aan waarin zij kiest voor die camera’s. Unaniem vond de raad dat er binnen een half jaar een plan moet liggen dat de luchtkwaliteit en bereikbaarheid van de stad verbetert - en niet per se door het instellen van een milieuzone, maar bijvoorbeeld ook door het creëren van extra fietsenstallingen en P+R-plekken. Of het lukt om de kwestie eind van het jaar geregeld te hebben - 1 januari is de streefdatum - blijft ernstig de vraag. Daarmee houdt de mist rondom de Maastrichtse milieuzone nog wel even aan.