Onderzoek statushouders

Gepubliceerd: 11-2-2019 14:02
Laatste update: 11-2-2019 13:06

Vanaf 2020 zijn Limburgse gemeenten, waaronder Maastricht, verantwoordelijk voor het inburgeringstraject van statushouders.

Door middel van een gepersonaliseerd plan, waarin taal, werk én dus gezondheid centraal staan moet inburgering worden bevorderd.

De GGD gaat daarom de gezondheid in kaart  brengen en voor elke Limburgse gemeente afzonderlijk kijken hoe het met de fysieke gesteldheid van statushouders ervoor staat. Medische informatie zoals het land van herkomst. eetgewoonten, seksualiteit,  mishandeling, abortus etc. spelen allemaal mee. Want Syrische kinderen bijvoorbeeld worden vaak niet ingeënt, dit in tegenstelling tot kinderen uit Eritrea. Essentiële informatie volgens GGD Zuid-Limburg.

Op deze manier te werk gaan zorgt er bovendien voor dat gemeenten bij eventuele risico’s doelgericht actie ondernemen.