Groen licht voor bestemming La Grande Suisse

Gepubliceerd: 11-2-2019 13:39
Laatste update: 11-2-2019 12:41

Het historische pand Grande Suisse dat door uitvaartondernemers Monuta en Dela zal worden omgebouwd tot een white label- crematorium - een plek waar ook andere begrafenisondernemers gebruik van kunnen maken - wordt deze week nog onder handen  genomen.

De Autoriteit Consument en Markt heeft de samenwerkingsplannen tussen beide ondernemingen goedgekeurd en dus kunnen de eerste voorbereidingen starten. Het gebouw zal eerst ontdaan worden van asbest, en moet daarna grootscheeps opgeknapt. Dat wordt nog een aardige klus: Het Grande Suisse werd al in de eerste helft van de achttiende-eeuws gebouwd en is er niet al te best aan toe.

Het monument dat eerst als buitenplaats voor welgestelde inwoners diende, en vervolgens als klooster werd gebruikt, staat nu al een hele tijd leeg. De afgelopen jaren hebben ook krakers er hun sporen achtergelaten.