Procesregisseur bij overlast Plein 1992

Gepubliceerd: 6-2-2019 15:25
Laatste update: 5-2-2019 14:33

De gemeente Maastricht stelde in oktober vorig jaar een zogenoemde procesregisseur aan voor Plein 1992. Deze ambtenaar bundelt en verzamelt klachten van bewoners van die last hebben van met name de hangjongeren op het plein. Bewoners klagen over de geluidsoverlast en over de als intimiderend ervaren sfeer.

Omdat de omwonenden geregeld rapporteerden over overlast, brachten handhavingsambtenaren van de gemeente al vaker een bezoek aan het plein. Dit met ruim dertig processen-verbaal vorig jaar als resultaat. De meldingen gingen niet alleen over hangjongeren, ook over zwervers, verwarde personen, en drugs- en drankgerelateerde incidenten.

In december en januari hebben de bewoners gesprekken gevoerd met de procesregisseur voor de aanleg van een klachtendossier, dat mettertijd wordt overhandigd aan de wijkagent.