Gemeente helpt jongeren met schulden

Gepubliceerd: 9-1-2019 13:26
Laatste update: 9-1-2019 13:38

Vorig jaar november kwam de gemeente met een zogeheten Jongeren Perspectief Fonds: een regeling die in het leven is geroepen voor jongeren van 18 tot 27 jaar met ernstige schulden en persoonlijke problemen die wat betreft regelingen tussen wal en schip vallen.

Zo kan een te laag inkomen zorgen dat jongeren moeten stoppen met hun studie om een uitkering te kunnen ontvangen. En op die manier in een neerwaartse spiraal terecht komen. De gemeente reserveert 300.00 euro voor de pilot die meer dan de helft (63 %) van de jongeren ‘schuldenzorgvrij’ moet krijgen en alle jongeren (100%) een toekomstperspectief moet geven. De komende twee jaar worden 15 gezinnen in staat gesteld om te starten met deze JPF-aanpak. Zo wordt aan schuldeisers een kwijtschelding voorgesteld in ruil voor een tegenprestatie, wordt er geholpen met het verkrijgen van een startkwalificatie en het afronden van een studie. Ook wordt gekeken of er financiële uitzonderingen kunnen worden gemaakt indien studeren te duur is. Eind dit jaar zal worden gekeken of de proef daadwerkelijk het gewenste resultaat oplevert.