UM: onbeperkte instroom belemmert kwaliteit niet

Gepubliceerd: 9-1-2019 13:12
Laatste update: 9-1-2019 12:16

Universiteiten mogen binnenkort geen rem meer zetten op nieuwe aanmeldingen van studenten, ook als de financiële middelen uitblijven. Dit leidt tot grote frustratie van veel academische instellingen.

De Universiteit Maastricht echter is blij met haar groei van gemiddeld 4% per jaar en zegt genoeg financiële middelen te krijgen om alle facilitaire benodigdheden hierop af te stellen, zoals huisvesting, begeleiding en onderwijsruimten. Zolang deze middelen blijven en een gematigde toename gelijk over de verschillende opleidingen is verdeeld, voorziet zij geen problemen. Een stormloop op een specifiek onderwijsprogramma kan echter wel tot moeilijkheden leiden. De UM erkent de financiële keerzijde van een dergelijk beleid en stelt dat op er op termijn wèl gekeken moet worden naar de kosten van een ongebreidelde groei van de studentenpopulatie.