Politieke partijen LPM en SP stellen vragen aan College van B&W over tram Maastricht-Hasselt

Gepubliceerd: 22-9-2015 10:06
Laatste update: 22-9-2015 10:37

Afgelopen weekend deed de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois de uitspraak dat de tramverbinding Maastricht-Hasselt niet doorgaat als deze niet wordt doorgetrokken tot het station in Maastricht. De SP en de LPM hebben hierover ophelderende vragen aan het College van B&W gesteld.

De Vlaamse minister-president Geert Bourgeois deed afgelopen zaterdag in de Belgische krant 'Het Belang van Limburg' de uitspraak dat de tramverbinding Maastricht-Hasselt niet doorgaat als deze niet wordt doorgetrokken tot het station in Maastricht. De LPM en de SP vragen zich af wat de rol van de Vlaamse minister-president in de besluitvorming rondom het tramdossier en de mogelijke gevolgen van de uitspraken van hem op de lopende onderhandelingen met de Vlaamse overheid heeft. Via zgn. art. 48 vragen hebben zij hierover vragen gesteld aan het College van B&W.

Over de uitspraken van Bourgeois is verbazing ontstaan bij de gemeente Maastricht en de provincie omdat zij steeds met de Vlaamse minister Weyts besprekingen voeren en niet met de minister-president.  

In Maastricht wordt bekeken of er een variant mogelijk is waarbij de tram vanuit Hasselt eindigt bij Mosae Forum. Dit omdat er, om de tram tot het station te laten rijden, kostbare, niet begrote aanpassingen nodig zijn aan de Wilhelminabrug. Het tramdossier Maastricht-Hasselt is hierdoor inmiddels een bijzonder lastig dossier voor het stadsbestuur geworden. Overeenstemming met de Belgen is een voorwaarde om de verbinding te kunnen realiseren.