Zorginstelling failliet na terugvordering gemeente

Gepubliceerd: 11-10-2018 14:27
Laatste update: 11-10-2018 16:10

Een zorginstelling uit Gulpen-Wittem heeft een faillissement aangevraagd omdat het tonnen terug moet betalen aan de gemeente Maastricht, dat als centrumgemeente voor de regio bepaalt welke zorg geleverd mag worden tegen welke prijs.

De Heuvelland Zorggroep, dat met verschillende vestigingen beschermd wonen, dagbesteding en ambulante zorg biedt aan mensen met zwaar autisme en aanverwante stoornissen in het Heuvelland, factureerde de voorbije jaren meer voor zorg dan op voorhand was afgesproken. Maastricht vordert nu zeven ton terug. Een terugbetaling in termijnen werd daarbij geweigerd, wat Heuvelland Zorggroep nu de kop kost. Als het faillissement dinsdag definitief door de rechter wordt uitgesproken, verliezen 45 medewerkers hun baan.