Vragen over armoede

Gepubliceerd: 11-10-2018 11:01
Laatste update: 11-10-2018 11:03

Het ging er dinsdag in de raad al over, de problemen rondom armoede in de stad. Reden voor GroenLinks om een aantal vragen op te stellen voor het college.

Met name de armoede onder werkenden, denk aan ZZP-ers, alleenstaanden en Nederlanders met een migratieachtergrond, is onderbelicht, maar desalniettemin een groeiend probleem. GroenLinks wil dan ook weten of het college op de hoogte is over armoede onder werkenden en of zij hier een speciaal beleid op toepast. Maar ook of het college genoeg doet om contact te leggen met bijvoorbeeld werkgevers, vakbonden en club van ZZP’ers?