Ouders willen geen overhaaste fusie

Gepubliceerd: 9-10-2018 10:35
Laatste update: 9-10-2018 10:37

De ouderraad van het Porta Mosana College is verbaasd over de versnelde fusie tussen het Sint Maartens College en hun school, die op 1 januari 2019 zou moeten ingaan, allemaal deel van het nieuwe masterplan van onderwijskoepel LVO.

Maar omdat het functioneren van deze club - ook eindverantwoordelijk voor het eindexamendebacle op het VMBO Maastricht - onderwerp is van verschillende onderzoeken, vinden de ouders dat een samenvoeging eerst beter moet worden voorbereid en onderzocht. De ouderraad mist in plan namelijk een goede visie op het voortgezet onderwijs in Maastricht. In een brief aan het gemeentebestuur pleiten de ouders er bovendien voor dat de school, die duizenden leerlingen gaat tellen, een openbare school moet worden. Het Sint Maartens College heeft nu een katholieke signatuur.