Nieuw instituut binnen UM-faculteit

Gepubliceerd: 13-9-2018 11:16
Laatste update: 13-9-2018 11:18

De Universiteit Maastricht komt met een nieuw instituut voor zwaartekrachtgolven. Dit wordt ondergebracht bij de faculteit Science and Engineering.

The Institute of Gravitational Research is opgericht met het oog op de eventuele komst van de Einstein Telescoop naar Zuid-Limburg, een meetstation onder de grond dat bedoeld is om zwaartekrachtgolven te detecteren. Gedeputeerde Staten heeft aangegeven een half miljoen euro te reserveren voor het instituut, dat de basis moet gaan vormen voor het aantrekken van de wetenschappelijke kennis en innovaties in relatie tot de Einstein Telescoop. Over een paar jaar maakt de Europese Commissie pas bekend of de telescoop naar de regio komt en waar deze dan wordt geplaatst.