Raad Universiteit: meer geld uitgeven

Gepubliceerd: 12-6-2018 13:47
Laatste update: 12-6-2018 13:49

De Universiteitsraad van de Universiteit Maastricht dringt erop aan dat de UM meer geld uitgeeft.

In plaats van het begrote tekort over 2017 van bijna 9 miljoen, is het resultaat op 9 miljoen positief uitgekomen, zo meldt universiteitsblad Observant.

En dat ligt vooral aan de bijdragen vanuit het ministerie van Onderwijs, die op basis van nieuwe berekeningen hoger uitvallen.

Waaraan de universiteit het geld zou moeten besteden, daarover laat de universiteitsraad zich niet uit.

Wel dat de UM een iets agressiever uitgavenbeleid handhaaft en iets meer risico zou moeten nemen.

Volgen de financieel directeur van de universiteit staan er komende jaren fikse investeringen op huisvestingsgebied in de planning.