Opleidingskloof alsmaar breder

Gepubliceerd: 15-5-2018 13:30
Laatste update: 15-5-2018 13:41

Hoewel er sprake is van economische groei en de arbeidsmarkt aantrekt, zegt dit niets over de kloof tussen laag - en hoogopgeleiden, zo blijkt uit een onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, van de Universiteit Maastricht.

Die kloof wordt namelijk steeds groter. En waar hoogopgeleiden zelf vaker het initiatief nemen tot scholing, komt dat initiatief bij laagopgeleiden meestal vanuit de werkgever.
Het onderzoek onderscheidt hierbij twee manieren van leren: cursussen volgen, en het leren in de praktijk, het zogeheten informeel leren. Het informeel leren heeft met 85% van de totale leertijd flink de overhand.
De doorsnee werkende leert meer van de taken die hij uitvoert, is een van de conclusies, maar een cursus of training leidt in driekwart van de gevallen tot een diploma of certificaat.
Ook een opvallende conclusie is dat oudere werkenden vaker cursussen volgen dan enkele jaren geleden.