Claim voor bouw Geusseltbad deels toegekend

Gepubliceerd: 13-3-2018 13:44
Laatste update: 13-3-2018 13:46

De gemeente moet twee aannemers die meewerkten aan het Geusseltbad een bedrag van bijna 383 duizend euro betalen. De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft dat beslist.

Beide aannemers hadden een claim van meer dan 8 ton bij de gemeente neergelegd vanwege vertragingen in de bouw en meerwerk.
Voor wat betreft de vertragingen zijn de bedrijven in het gelijk gesteld, de claim voor meerwerk is afgewezen.
De vertraging van 23 weken ontstond door bemaling van de bouwput en scheefstand van de gevels.
De stadsadvocaat onderzoekt nog de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak.