Nulmeting cultuurbeleving door gemeente

Gepubliceerd: 27-2-2018 14:04
Laatste update: 27-2-2018 16:58

Hoe zit het met cultuur in deze stad? Ruim 62% van de Maastrichtenaren heeft het afgelopen jaar zijn vrije tijd besteed aan cultuurbeoefening. En da’s dan vooral tekenen, schilderen, zingen of een instrument bespelen. Dit blijkt uit een onderzoek van Tout Maastricht en de Universiteit Maastricht, in opdracht van de gemeente.

Hierin staat ook dat afgelopen jaar 94% tenminste één bezoek bracht aan een culturele instelling. Een hoog cijfer, maar hieronder valt bijvoorbeeld ook een bezoek aan de Euroscoop of aan de boekhandel in de Dominicanenkerk. En 85% van de ruim 2000 respondenten zegt cultuur belangrijk te vinden voor stad en samenleving.