Personeel glasfabriek O-I in staking

4-3-2021 15:31

Personeel van het beursgenoteerde glasbedrijf O-I aan de Nieuweweg is vandaag in staking. De van oorsprong Amerikaanse onderneming maakte vorig jaar wereldwijd een brutowinst van 265 miljoen euro, waar de werknemers een beloning voor hoopten te zien. Meer dan een loonsverhoging van twee procent en een eenmalige uitkering van twee procent van het individuele loon zit er vooralsnog niet in.

Bewonerskrachten houden leefbaarheid in de gaten

4-3-2021 14:19

Woonpunt gaat werken met bewonerskrachten in de wijken Malberg en Pottenberg. Dit zijn bewoners die vrijwillig een oogje in het zeil houden wat betreft de leefbaarheid in de buurt en het goede voorbeeld geven.

Motie tegen seponering reclamebelasting haalde het niet

4-3-2021 14:16

Ondernemers moeten toch de reclamebelasting betalen, waarvan zij deze week een factuur ontvingen. Een motie, opgezet door Partij Veilig Maastricht, waarin werd gepleit het te betalen bedrag te seponeren, is door een meerderheid in de gemeenteraad verworpen.

Vervroegd stemmen mogelijk voor risicogroep corona

4-3-2021 14:13

Het is voor mensen, behorend tot een risicogroep wat betreft corona, mogelijk om in tien stembureaus vervroegd een stem uit te brengen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.

Groene Loper Run opnieuw verplaatst

4-3-2021 12:59

De Groene Loper Run Maastricht, die oorspronkelijk zou plaats vinden op Paasmaandag 5 april, wordt vanwege de aanhoudende maatregelen en beperkingen rondom het Corona virus, opnieuw verplaatst. Organisator Extra Leisure heeft al een nieuwe datum op het oog. “We schrijven 14 november 2021 met potlood in onze agenda. Echter, deze datum is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeente Maastricht”, zegt Rob Frambach, directeur van Extra Leisure.

Kindergemeenteraad voor het eerst bijeengekomen

4-3-2021 09:43

De Maastrichtse kindergemeenteraad is gisteren voor het eerst digitaal in vergadering bijeen geweest. Twaalf leerlingen van drie basisscholen trapten daarmee hun raadsperiode af. Dat deden zij onder leiding van de eerste kinderburgemeester: Ismael Cabordery van basisschool El Habib. 

Plannen voor zomercarnaval in Amby

4-3-2021 09:04

Carnavalisten die de gemiste festiviteiten van de afgelopen 'vastelaovend' willen inhalen, kunnen op 4 september terecht in Amby. Nando Pellemans is er namelijk bezig met het organiseren van een Zomercarnaval.

Verdere versoepeling openstelling winkels biedt ook in Maastricht soelaas

3-3-2021 15:57

Na wekenlang dicht te zijn geweest, hebben veel zaken hun koopwaar er weer prachtig gespiegeld bij staan, en dat komt goed uit want sinds vandaag mogen de winkels naast het al ingestelde Click en Collect ook klanten ontvangen op afspraak. Twee personen per verdieping, in tijdvakken van 10 minuten. En daar was veel animo voor.

'Meedoen in Maastricht' laat ook kansarmere jongeren genieten van sport en cultuur

3-3-2021 12:18

Onder de naam ‘Meedoen in Maastricht’ zijn Maastricht Sport en Kaleidoscoop, dat zich sterk maakt voor cultuureducatie, op initiatief van het Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg, een pilot gestart om kinderen in armoede en vluchtelingenkinderen te kunnen laten deelnemen aan het sport- en cultuuraanbod. Zo’n 30% van de kinderen kan door armoede niet deelnemen aan georganiseerde sport- en cultuuractiviteiten door een gebrek aan financiële middelen, communicatie- of cultuurverschillen.

Compensatie voor vijf Maastrichtse vrijwilligersorganisaties

3-3-2021 12:04

34.000 euro heeft het Rijk eind vorig jaar beschikbaar gesteld om de inkomsten van Maastrichtse vrijwilligersorganisaties Jeugd tijdens de eerste maanden van de coronatijd te compenseren. Vijf Maastrichtse clubs hebben hiervoor een aanvraag gedaan.