Het Beleg

Het Beleg is de dagelijkse, actuele verhalentrommel van RTV Maastricht: interviews, achtergronden en muziek. Op dinsdag en vrijdag vanaf 11.00 uur tegelijkertijd op radio, tv en via de webstream. De aflevering van dinsdag wordt op vrijdag om 22.00 uur herhaald op tv.

De makers van Het Beleg zijn doorgaans te vinden in de publieksruimte van het Centre Céramique, maar even vaak in de verschillende buurten van de stad. U bent op dinsdag en vrijdag van harte welkom. Wel even vooraf checken waar Het Beleg zich die dag bevindt.

Vrijdag 16 maart Centre Ceramique  
                                    

                                            Eierwekker monologen dag

 


11.00 Chantal Zelissen (begeleidster pleegzorg Xonar)  en pleegmoeder Floortje Wijnstok  Er kunnen momenten in het leven van ouders zijn dat ze tijdelijk of minder tijdelijk voor hun kinderen kunnen zorgen. Om die ouders uit de brand te helpen zijn er organisaties zoals Xonar. Xonar zorgt inmiddels voor de opvang van 600 pleegkinderen. Daar zijn zo’n  500 pleeggezinnen mee bezig. Dat lijkt heel wat maar in werkelijkheid is de hoeveelheid kinderen zijn om voor te zorgen veel groter dan het aanbod pleegouders. Chantal Zelissen van Xonar en pleegmoeder Floortje Wijnstok komen vertellen over het nijpend tekort aan pleegouders en de mogelijkheden die er zijn om een pleegkind een veilige, rustige tijd te bezorgen.

11.15 Jack Gerats SP Eierwekkermonoloog

11.30 Professor Schols (specialist ouderengeneeskunde UM)  Uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht bleek begin dit jaar dat 1 vijfde van de ouderen in verpleeghuizen ondervoed blijkt te zijn. Het zou een verdubbeling zijn van vijf jaar geleden. En dat heeft enkele redenen. Professor Schols komt over dit probleem en de oorzaken ervan vertellen en zal uitleggen hoe hij denkt dat we dit een halt kunnen toeroepen. 

 11.45 Tiny Meese PVM Eierwekker

 12.00 Fleur Ruiters en Wouter Stoop (beiden student Univeristy College)
Op 24 mei dan is het zover. Dan vindt in de stad de Heiligdomsvaart plaats, het 7 jaarlijks religieuze evenement met zijn vele vieringen en culturele activiteiten. Het is een gebeurtenis waar Maastricht trots op is, een traditie die in stand moet worden gehouden en niet ondergesneeuwd mag worden door de vele andere nieuwe festiviteiten van de moderne kerk.(?)  Om na te gaan hoe we de Heiligdomsvaart in ere kunnen houden is er een denktank (?) van studenten samengesteld die is gaan onderzoeken welke maatregelen er kunnen worden genomen en hoe er een zinvolle balans kan worden gevonden tussen het religie en amusement. Fleur Ruiters en Wouter Stoop zijn studenten van deze werkgroep, zij komen over het onderzoek vertellen. 

12.15 Jan Hoen MVP Eierwekker

12.30 Kitty Nuyts LPM Eierwekker

 

presentatie Tejo Verstappen  / Co Sjors Abeling  / Redactie Susan Sosef / Techniek Marco Ramakers / Beeldregie Esther Drummen en Igor Heemels

Laad meer