Bestuur

De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit de volgende leden:

  • Dr. J.J. Beckers (voorzitter)
  • Drs. P.W. Feijt (penningmeester)
  • Mr. M.L.J.T. Stijnen (secretaris en bestuurslid)
  • Drs. A.J. Smeets (bestuurslid).

De bestuurders ontvangen een beloning voor hun werkzaamheden die ligt binnen het kader van de door de overheid vrijgestelde vrijwilligers vergoeding.

JohnBeckers.jpg PeterFeijt.jpg MiewiesStijnen.jpg LexSmeets.jpg MarjoBronckers.jpg
John Beckers (voorzitter) Peter Feijt (penningmeester) Miewies Stijnen (secretaris) Lex Smeets (bestuurslid) Marjo Bronckers (ambtelijk secretaris)