Bestuur

De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit de volgende leden:

  • Dr. J.J. Beckers (voorzitter)
  • Drs. P.W. Feijt (penningmeester)
  • Mr. M.L.J.T. Stijnen (secretaris en bestuurslid)
  • Drs. A.J. Smeets (bestuurslid).

De bestuurders ontvangen een beloning voor hun werkzaamheden die ligt binnen het kader van de door de overheid vrijgestelde vrijwilligers vergoeding. Zij hebben verder recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 bestuur_john_beckers_voorzitter.jpg  bestuur_peter_feijt_penningmeester.jpg  bestuur_miewies_stijnen_secretaris.jpg  bestuur_lex_smeets_lid.jpg
John Beckers (voorzitter) Peter Feijt (penningmeester) Miewies Stijnen (secretaris) Lex Smeets (bestuurslid)