Programmabeleid Bepalend Orgaan

Ongeveer 5 keer per jaar worden het programmabeleid en de programma's besproken en vastgesteld door het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Zij vertegenwoordigt de lokale gemeenschap en wordt door de gemeenteraad van Maastricht elke 5 jaar benoemd in een zogenaamde representatieviteitsverklaring.
Diverse maatschappelijke stromingen uit de Maastrichtse gemeenschap zijn hierin vertegenwoordigd.
Voorzitter: Walter van Haaren, Secretariaat: mw. Marjo Brockers-Soons.

Contact met het PBO.


De leden:

Walter van Haaren

Voorzitter PBO

Peter Jongen

Sector: dekenaat van Maastricht

RTV Maastricht omdat...
….. ik veel ervaring met religie heb en me daarvoor wil inzetten.

Als lid van het PBO vertegenwoordig ik voornamelijk de RK-gelovigen van het dekenaat Maastricht (exclusief voormalig dekenaat Meerssen) zoals in de mediawet is omschreven. Ik heb dan ook geregeld contact met mijn “achterban”. Alle belangrijke gebeurtenissen op gebied van religie moeten aan bod komen in de programma’s van RTV-Maastricht. Ik beoordeel de programma’s op de ICE normen volgens voorschrift van het commissariaat van de media. Mijn ervaringen op religie gebied zijn:
Jarenlang kerkmeester voormalige Hubertusparochie
Meer als 25 jaar secretaris voormalig kerkelijk zangkoor Sint-Hubertus
Bestuurslid Sint-Hubertusgilde
Vrijwilliger bij de Zusters onder de Bogen


Jos van der Pas

Sector: senioren

RTV Maastricht omdat...
... het oud worden in Maastricht fascinerend blijft.

Er gebeurt zoveel in onze stad waar iedereen aan kan meedoen. Maar ook diegenen die minder mobiel zijn of minder tijd hebben, krijgen via de RTV Maastricht de gelegenheid om er bij te zijn. Het is leuk om terug te kijken en de sfeer opnieuw te beleven! Ik ben Jos van der Pas. Sinds 1999 nieuwe Maastrichtenaar. Als vroege babyboomer ben ik in 2009 gestopt met werken. En hoe kun je vrije tijd beter zingeven dan door mee te werken aan het fenomeen Radio en TV in Maastricht. Een onafhankelijke publieke omroep om trots op te zijn.

De Senioren, de vijfenvijftig plussers van Maastricht worden door mij vertegenwoordigd in het PBO. Maar het gaat niet alleen om de senioren maar ook om het samenspel met de andere geledingen.Oud worden blijft uitdagend als je dit in een jonge omgeving kunt doen. Hier draag ik graag een steentje aan bij. Natuurlijk kan ik dit niet alleen. Ik sta open voor suggesties vanuit de inwoners van Maastricht.


Jan Karel Bolleman

Sector: COC

RTV Maastricht omdat...
... het belangrijk is dat iedereen in Maastricht en omgeving zichzelf kan zijn.

Ongeacht zijn of haar seksuele voorkeur. En dat transgenders zich veilig kunnen voelen in onze mooie stad. RTV Maastricht kan daar een bijdrage aan leveren door regelmatig aandacht te geven aan seksuele diversiteit op een manier die ervoor zorgt dat het verschijnsel gewoon, alledaags wordt.

Jan Karel Bolleman (27 juni 1954) is geboren en getogen in het Zeeuws Vlaamse Axel. Hij woont sinds 1985 samen met Harry, waarmee hij in 2001 (toen het eindelijk kon) is getrouwd. Studeerde bedrijfseconomie in Tilburg en was 32 jaar werkzaam in het onderwijs. Eerst als docent economie, later als afdelingsleider havo en tenslotte als locatiedirecteur havo/vwo. Is momenteel werkzoekend.

Jan Karel vertegenwoordigt het COC Limburg, dus homoseksuele, lesbische en biseksuele mensen en de transgenders. In het onderwijs heeft hij voor de leerlingen nauwelijks of geen verbetering gezien wat de acceptatie van homoseksualiteit betreft. De sfeer is tegenwoordig op veel scholen grimmiger dan 10 jaar geleden. Met name naar homo’s toe. Nog steeds durven maar weinig leerlingen uit de kast te komen. Hij was dan ook meteen enthousiast toen het COC het project Veilige School in Maastricht wilde invoeren. Nu het project enkele jaren loopt, ervaart hij dat het echt werkt. Hij hoopt dat RTV Maastricht nog meer aandacht aan dergelijke projecten kan geven.


Ger Essers

Sector: Trajekt

RTV Maastricht omdat...
... empowerment, participatie en preventie belangrijke thema;s zijn in Maastricht.

Mijn naam is Ger Essers en ik ben als communicatiemedewerker werkzaam bij Trajekt. Vanuit mijn functie en vanuit het blikveld van Trajekt kijk ik mee over de schouders van RTV Maastricht. Waar ik op let is of welzijn in de breedste zin van het woord aan bod komt binnen de programma’s van RTV Maastricht. En vanuit de welzijnsblik van Trajekt kijk ik of de kernthema’s empowerment, participatie en preventie voldoende aanbod komen. Dit zijn de criteria om de programma’s te beoordelen. Bij RTV Maastricht is veel aandacht voor jongeren, ouderen, buurten en vrijwilligers en dat vind ik vanuit welzijnsoogpunt een heel belangrijke zaak. Vrijwilligers zijn een belangrijkste pijler bij RTV Maastricht. Zij zijn een van de drijvende krachten achter radio en televisie in Maastricht. De RTV-Maastricht vrijwilligers worden ondersteund door Trajekt-medewerkster Pep Peperkamp.


Clément Mantz

Sector: cultuur

RTV Maastricht omdat...
... cultuur bij Maastricht hoort.

Clément Mantz is sinds de jaren negentig lid van het programmabeleid bepalend orgaanraad (PBO) van Radio TV Maastricht. Hierin vertegenwoordigt hij de sectie kunst. De programmaraad is belangrijk. Zij zorgt er namelijk voor dat alle aspecten van het maatschappelijke, culturele en politieke leven voor de Maastrichtenaar gelijkwaardig en zo objectief mogelijk op radio en tv aan bod komen.

Clément Mantz is geboren en getogen in Maastricht aan het Vrijthof en zoon van de bekende fotograaf Werner Mantz. Als kind al vroeg bekend met alles wat onze stad te bieden heeft, van Carnaval tot Heiligdomsvaart, het kwam allemaal aan hem voorbij. Televisie was er toen nog nauwelijks en al zeker geen lokale televisie. Het is vandaar enorm belangrijk dat nu middels de moderne media iedereen kan genieten van wat Maastricht te bieden heeft. Zowel de carnavalsoptocht als de heiligdomsvaart worden voor ons opgenomen en in de huiskamers uitgestraald. Via de radio kan men van nog meer activiteiten genieten zoals voetballen en muziekuitzendingen. Te midden van de kunst opgegroeid, te midden van de kunst werkzaam. Eerst als docent aan de toneelacademie, later als zakelijk leider van stichting educatief theater(seth); als zodanig lid van het Kunst Overleg Maastricht (KOM); tevens voormalig penningmeester van het kunstcollectief SORTIONZE. Nu werkzaam aan de Hogeschool Zuyd met haar vele kunstinstellingen. Daarnaast actief als schrijver en als promotor van het werk van Werner Mantz.


Eric van Amstel

Sector: sport

RTV Maastricht omdat...
... sport altijd als een rode draad door mijn leven heeft gelopen.

Eerst als zelf actief sporter, waarbij het hardlopen mijn grote passie was en nog steeds is en later als atletiektrainer. Ook in mijn werkend bestaan speelde sport een grote rol want voordat ik de overstap naar het bedrijfsleven maakte, was ik sportfysiotherapeut. Overigens ben ik, na 17 jaar directeur van een beleggingsmaatschappij te zijn geweest, in een wat rustigere levensfase terecht gekomen.

De sport heeft mij veel gebracht in het leven en mijn primaire motivatie om lid van de PBO te worden is dan ook dat ik op deze manier graag iets terug wil doen. Ik hoop via deze weg de kans te krijgen om aandacht te vragen voor de maatschappelijke waarden van sport en voor een goede wisselwerking tussen de breedte- en de topsport.

Godelieve VIsschers

Sector: onderwijs

RTV Maastricht omdat...
... onderwijs de basis is voor succes.

Volg de jongeren naar, maar ook bij hun carrière. Laat ook zien hoe ondernemend de Maastrichtenaar is. Maastricht biedt volop kansen. Tevens wordt dan een ander beeld van de
mbo-er neergezet. De arbeidsmarkt vraagt om ‘doeners’ en dat is de mbo-er bij uitstek.

Marjo Brockers-Soons

Als secretaris ben ik volledig neutraal. Ik verzorg, samen met de voorzitter, de agenda en ik notuleer de vergaderingen.
Daarna worden ze verstuurd en gearchiveerd.
Ik vind het interessant om van een andere kant kennis te maken met Rtvm.
Het is een leuke groep.
 

De leden

Walter van Haaren, voorzitter


Peter Jongen, dekenaat van Maastricht.


Jos van der Pas, senioren.


Jan Karel Bolleman, COC.


Ger Essers, Trajekt.


Clement Manz, cultuur.


Eric van Amstel, sport.


Godelieve Visschers, onderwijs.


Anouk Florisson, vrouwen.


Marjo Brockers-Soons, Secretariaat PBO.