Luidruchtige antikrakers weggestuurd

Gepubliceerd: 20-06-2017 13:39
Laatste update: 20-06-2017 12:40
Sint Gerlachus-2_verzorgingshuis_Ronald van den Hoven / RTV Maastricht
Woningbeheerder Maximus heeft een groep tijdelijke bewoners van het leegstaande verzorgingshuis Sint Gerlachus weggestuurd.

De betrokken bewoners hadden afgelopen weekend een feestje gevierd waarbij er nogal wat geluidsoverlast voor de buurt ontstond.
De gebruikersovereenkomsten zijn beëindigd en de bewoners moeten binnen vier weken het gebouw verlaten.
De appartementen in het leegstaande verzorgingshuis worden door Maximus tijdelijk in bruikleen gegeven als antikraak-maatregel.